درباره ما

شـركت بازرگاني آتا بازرگان هوناميك سـام در سـال  ١٤٠٢ تأسـيس گرديد و در مدت كوتاهي موفق به دريافت گواهينامه هاي لازم براي پيشـبرد اهداف خود از جمله واردات و صادرات فلزات رنگي از جمله مس، روي، آلومينيوم، سرب، برنج، استيل و .... شد. دفتر و انبار مركزي اين كارخانه در شـهر كمالشـهر كرج قرار دارد. باور قوي مديريت اين شـركت به اسـتفاده از حداكثري از منابع و رشـد بهروري موجب شده شركت آتا بازرگان هوناميك سام به حجم قابل توجهي از صادرات و ارزآوري دست يابد.